Bild 1. Jörgen Person & JO Waldner.  2. Magnus Andersson, Bengt Johansson, Ola Lindgren.  3. Viktoria Bengtsson.

Nästa caféafton är under planerande, återkommer med information.


                                   

Årets Idrottshistoriska förening 2022

Det är med stor glädje som vi mottog beskedet att vi tilldelades utmärkelsen årets idrottshistoriska förening av Sveriges centralföring för idrottens främjande. Åke Jönsson, vice Ordförande och Skattmästare Jonas Bergqvist besökte oss och överlämnade utmärkelsen i början på mars.


I motiveringen framgick att de var mycket imponerade av vår framsynthet i det digitala arbetet med bl.a. lagt upp delar av 840 föreningars historik i "molnet" ett arbete som vår numera hedersledamot Lars Blomdahl ligger bakom till stor del. Detta tillsammans med våra mycket uppskattade caféaftnar fanns att läsa i motiveringen till utmärkelsen. 


Vi slår såklart inte av på takten med detta,utan laddar om inför flytten till slottet där vi blir en dela av Kultur på slottet ett samarbete mellan oss och Gamla Halmstad, Halmstad Hemslöjd och Kulturförvaltningen. 
Årsavgiften är 100 kr för både privat-personer och föreningar. Avgiften sätts in
på Halmstads Idrottshistoriska Förenings bankgiro 5883-7865 alt. swisha eller kontantbetalning, första gången du kommer till en caféafton.

Var med och stöd föreningen

Hallands Idrottshistoriska Sällskap 1994.

2001 delades föreningen upp. För vår del blev namnet Halmstads med omnejd Idrottshistoriska Förening, i dagligt tal kallad Halmstads Idrottshistoriska Förening.

2006 öppnades vårt första museum i Fattighuset vid Lilla Torg i Halmstad.

From. den 1 juni 2023 finns vi på Halmstads Slott